Bekendtgørelse om ansvarsforsikring af hunde § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 485 af 25. september 1984

§ 5

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 1984.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 564 af 19. december 1969 om ansvarsforsikring af hunde.