Bekendtgørelse om ansvar, opgaver og tilsyn i forbindelse med behandlingen af personoplysninger indeholdt i meddelelser og opbevaringen heraf i juridiske enheders digitale postkasse § 12

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2020 af 29. oktober 2021

Sletning af personoplysninger
§ 12

Digitaliseringsstyrelsens databehandling i medfør af denne bekendtgørelse ophører:

  • 1) Ved tranmission og levering af meddelelser til de af de juridiske enheder anførte modtageres digitale postkasse.

  • 2) Når den juridiske enhed ikke længere opbevarer egne meddelelser i Digital Post.

Stk. 2 Digitaliseringsstyrelsen sletter ikke de i § 3 nævnte personoplysninger, da meddelelserne efter levering er overgået til modtagernes råde- og ejendomsret.

Stk. 3 Digitaliseringsstyrelsen opbevarer de meddelelser, som modtagerne, en fysisk person eller en juridisk enhed, har i sin digitale postkasse, indtil modtageren selv vælger at slette meddelelsen fra sin digitale postkasse.