Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til afholdelse af ferielejre, endagsudflugter, musik- og kulturarrangementer § 9

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 614 af 14. maj 2020

§ 9

Der gælder følgende krav til udarbejdelse af budget:

  • 1) Budgettet skal være realistisk og sparsommeligt.

  • 2) Budgettet skal fordeles på måneder i det projektår, hvor projektet har udgifter.

  • 3) Budgettet skal udarbejdes på en sådan måde, at det udgør en fyldestgørende og sandfærdig beskrivelse af projektets forventede udgifter, som er afstemt i forhold til projektets aktivitetsniveau, tidsplan og organisationsstruktur.

  • 4) Indholdet af den enkelte aktivitet og forudsætningerne for udgiftens størrelse skal fremgå af ansøgningen.

  • 5) Udgifter skal specificeres i budgettet.

  • 6) Der kan ikke budgetteres med uforudsete udgifter.

  • 7) Udgifter kan ikke samles i overordnede budgetposter som overhead, administrationsbidrag og diverse.

  • 8) Lønniveauet for ansatte i projektet må ikke være højere end det, der er aftalt i overenskomster for arbejdet på området. Hvis området ikke er dækket af en overenskomst, må lønniveauet ikke være højere end det, der er aftalt i de statslige overenskomster for lignende arbejde.

  • 9) Udgifter til transport i egen bil kan højst udgøre statens lave takst pr. km.