Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til afholdelse af ferielejre, endagsudflugter, musik- og kulturarrangementer § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 614 af 14. maj 2020

§ 8

Ansøgningen vurderes på baggrund af, hvordan den beskriver følgende tildelingskriterier:

  • 1) Ansøgningens formål falder inden for ansøgningspuljens formål.

  • 2) Ansøger falder inden for ansøgningspuljens ansøgerkreds.

  • 3) Ansøgningens målgruppe falder inden for ansøgningspuljens målgruppe.

  • 4) Ansøgningen indeholder en beskrivelse af aktiviteter, der kan forventes at bidrage til opfyldelse af de forventede resultater, jf. § 3.

  • 5) Ansøgningen beskriver projektets sammenhæng mellem formål, målgruppe, aktiviteter, tidsplan, organisering mv.

  • 6) Ansøgningen skal opfylde krav til budget, jf. § 9.