Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til afholdelse af ferielejre, endagsudflugter, musik- og kulturarrangementer § 14

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 614 af 14. maj 2020

§ 14

Der kan ikke ydes tilskud til dækning af følgende udgifter:

  • 1) Materielanskaffelser for over 50.000 kr. pr. år.

  • 2) Anskaffelse af fast ejendom.

  • 3) Anlægsudgifter, herunder ombygning og renovering.

  • 4) Dækning af underskud.

  • 5) Tilskud til enkeltpersoners underhold.

  • 6) Aktiviteter der fuldt ud er finansieret fra anden side.

  • 7) Generelle uddannelses- og kursusaktiviteter for frivillige.

  • 8) Aktiviteter for personer uden lovligt ophold i Danmark.

  • 9) Udgifter til projekter forankret i udlandet samt Grønland og Færøerne.