14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende støtte til bygningsfornyelse m.v. § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2112 af 11. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Ved ansøgning om støtte til nedrivning af private erhvervsbygninger, jf. § 38 c i lov om byfornyelse og udvikling af byer, finder reglerne i §§ 2-4 anvendelse.

•••
profile photo
Profilside