Bekendtgørelse om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende støtte til bygningsfornyelse m.v. § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2112 af 11. december 2020

§ 5

Ved ansøgning om støtte til ombygning af private erhvervslokaler og offentlige bygninger til udlejningsboliger, jf. § 38 i lov om byfornyelse og udvikling af byer, finder reglerne i §§ 2-4 anvendelse.