14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende støtte til bygningsfornyelse m.v. § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2112 af 11. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Ejere af ejendomme, der indeholder private udlejningsboliger, jf. § 8 i lov om byfornyelse og udvikling af byer, og ejer- og andelsboliger, jf. § 21 i lov om byfornyelse og udvikling af byer, kan ansøge om støtte ved fremsendelse af projekt til kommunalbestyrelsen.

•••

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan stille krav om oplysninger vedrørende projektet, ejendommen og ejerens økonomi, som er relevante for behandlingen af ansøgningen.

•••
profile photo
Profilside