Bekendtgørelse om ansøgning om medicintilskud § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 727 af 30. maj 2022

Terminaltilskud
§ 4

Ansøgning om terminaltilskud i medfør af sundhedslovens § 148, der indgives til Lægemiddelstyrelsen af den behandlende læge i henhold til sundhedslovens § 153, stk. 1, skal indeholde følgende oplysninger:

  • 1) Patientens navn, adresse og CPR-nr.

  • 2) Lægens navn og autorisationsID samt ydernummer eller sygehusafdelingskode.

  • 3) Diagnose.

  • 4) En erklæring om, at patienten kun kan forventes at leve i kort tid (få uger eller få måneder), og at hospitalsbehandling med henblik på helbredelse må anses for udsigtsløs.

  • 5) Den dato, hvor lægen erklærer patienten for døende.

Stk. 2 I tilfælde, hvor patienten er død på ansøgningstidspunktet, skal lægen erklære, at patienten er afgået ved døden.