14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1685 af 18. December 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Anmodning om EU-varemærkers overgang til national ansøgning m.v.
Anmodning om en EU-varemærkeansøgnings eller -registrerings overgang til en dansk ansøgning skal indgives til Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO), jf. EU-varemærkeforordningens artikel 139-141.

•••

Stk. 2 Anmodninger om overgang til en dansk ansøgning eller en designering af Danmark i en international registrering, hvori EU er designeret, jf. varemærkelovens § 59, indgives til Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO), jf. EU-varemærkeforordningens artikel 202.

•••

Stk. 3 Med anmodninger efter stk. 1 og 2 skal følge det foreskrevne gebyr, jf. varemærkelovens § 60 a, stk. 3.

•••
profile photo
Profilside