14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1685 af 18. December 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Ansøgningens sprog
Ansøgningen med eventuelle bilag skal være affattet på dansk eller engelsk.

•••

Stk. 2 Er et dokument affattet på et andet sprog end angivet i stk. 1, kan Patent- og Varemærkestyrelsen kræve, at der indleveres en oversættelse inden for en frist, som styrelsen fastsætter. Oversættelsen kan kræves bekræftet af en translatør eller på anden nærmere fastsat måde. Ansøgeren kan i indtil 2 måneder efter fristens udløb anmode om en forlængelse af fristen.

•••

Stk. 3 Er ansøgningen indleveret på et andet sprog end dansk, skal angivelsen af varer og/eller tjenesteydelser indleveres på dansk inden en frist, der fastsættes af Patent- og Varemærkestyrelsen. Ansøgeren kan i indtil 2 måneder efter fristens udløb anmode om en forlængelse af fristen.

•••

Stk. 4 Har styrelsen ikke modtaget en oversættelse efter stk. 2 og 3, inden udløbet af de fastsatte frister, afslås ansøgningen.

•••
profile photo
Profilside