14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1685 af 18. December 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Konventionsprioritet
Påberåbelse af konventionsprioritet efter varemærkelovens § 12 a skal fremgå af ansøgningen. Der kan ikke opnås konventionsprioritet efter indgivelse af ansøgningen til Patent- og Varemærkestyrelsen.

•••

Stk. 2 Anmodning om prioritet skal indeholde oplysning om, fra hvilken dag og fra hvilket land prioriteten påberåbes, og den påberåbte ansøgnings nummer. De nævnte oplysninger skal indgives til styrelsen senest 1 måned efter ansøgningsdatoen.

•••

Stk. 3 Patent- og Varemærkestyrelsen kan forlange, at ansøgeren inden for en nærmere fastlagt frist indleverer dokumentation for den påberåbte prioritet. Dokumentationen kan bestå af en kopi af den påberåbte prioritetsansøgning.

•••

Stk. 4 Indgiver ansøgeren ikke oplysningerne nævnt i stk. 2 eller dokumentationen nævnt i stk. 3 inden udløbet af de fastsatte frister, kan der ikke opnås prioritet.

•••
profile photo
Profilside