14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker § 45

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1685 af 18. December 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§45 Udslettelse af fællesmærkeregistreringer som følge af manglende ændring af varemærketype
Fællesmærkeregistreringer, hvis registreringsperiode udløber den 1. juli 2019 eller senere, skal senest ved registreringens fornyelse ændres til et individuelt varemærke, et kollektivmærke eller et garanti- eller certificeringsmærke.

•••

Stk. 2 Er en fællesmærkeregistrering ikke ændret i overensstemmelse med stk. 1, kan Patent- og Varemærkestyrelsen træffe afgørelse om, at fællesmærkeregistreringen skal udslettes. Styrelsen kan ikke træffe afgørelse om udslettelse af fællesmærkeregistreringen, før indehaveren har fået lejlighed til at udtale sig herom, herunder indgive anmodning om ændring af fællesmærket efter § 42.

•••
profile photo
Profilside