Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker § 45

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1685 af 18. december 2018

Udslettelse af fællesmærkeregistreringer som følge af manglende ændring af varemærketype
§ 45

Fællesmærkeregistreringer, hvis registreringsperiode udløber den 1. juli 2019 eller senere, skal senest ved registreringens fornyelse ændres til et individuelt varemærke, et kollektivmærke eller et garanti- eller certificeringsmærke.

Stk. 2 Er en fællesmærkeregistrering ikke ændret i overensstemmelse med stk. 1, kan Patent- og Varemærkestyrelsen træffe afgørelse om, at fællesmærkeregistreringen skal udslettes. Styrelsen kan ikke træffe afgørelse om udslettelse af fællesmærkeregistreringen, før indehaveren har fået lejlighed til at udtale sig herom, herunder indgive anmodning om ændring af fællesmærket efter § 42.