14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1685 af 18. December 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Tekniske specifikationer for gengivelsen af varemærket
Elektroniske gengivelser af varemærker i varemærkeansøgninger skal opfylde de tekniske specifikationer, herunder krav til filformater og -størrelser, der fastsættes af Patent- og Varemærkestyrelsen og fremgår af styrelsens hjemmeside.

•••

Stk. 2 Hvis gengivelsen af et varemærke ikke indgives elektronisk, skal varemærket gengives adskilt fra ansøgningens tekstblad på et enkelt ark. Gengivelsen skal indeholde alle relevante synsvinkler eller billeder og må ikke være større end format DIN A4 (29,7 cm i højden, 21 cm i bredden), og der skal være en margen på mindst 2,5 cm omkring mærket. Mærkets position kan angives ved tilføjelsen af ordet »op« på hver gengivelse.

•••

Stk. 3 Gengivelsen af varemærket skal være af en kvalitet, som giver mulighed for

  • 1) formindskelse til mindst 8 cm i bredden og 8 cm i højden eller

  • 2) forstørrelse til højst 8 cm i bredden og 8 cm i højden.

•••

Stk. 4 Indgivelse af en prøve eller en model udgør ikke en korrekt gengivelse af varemærket.

•••
profile photo
Profilside