Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker § 38

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1685 af 18. december 2018

Indgivelse af internationale ansøgninger
§ 38

Ansøgning om international registrering af et varemærke i henhold til Madridprotokollen indleveres til Patent- og Varemærkestyrelsen på Det Internationale Bureaus formular.

Stk. 2 Ansøgningen skal være affattet på engelsk.

Stk. 3 Med ansøgningen skal følge det fastsatte gebyr, jf. varemærkelovens § 60 e, stk. 1.