Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker § 36

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1685 af 18. december 2018

Begrænsninger og præciseringer af varefortegnelser
§ 36

Med anmodninger om begrænsninger eller præciseringer af en ansøgnings eller registrerings varefortegnelse skal medfølge den begrænsede eller præciserede varefortegnelse.

Stk. 2 Varefortegnelsen efter stk. 1 skal opfylde betingelserne i varemærkelovens § 12, stk. 1-3.

Stk. 3 Den begrænsede eller præciserede varefortegnelse kan ikke omfatte varer eller tjenesteydelser, der ikke er omfattet af den oprindelige ansøgning eller registrering på tidspunktet for anmodningen.