Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker § 35

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1685 af 18. december 2018

Registrering og offentliggørelse af delinger
§ 35

Når en anmodning om deling er behandlet og godkendt, tildeles den udskilte ansøgning eller registrering et selvstændigt ansøgnings- eller registreringsnummer og indføres i varemærkeregisteret. Den udskilte ansøgning eller registrering tildeles samme ansøgningsdato og prioritetsdato som den oprindelige ansøgning eller registrering.

Stk. 2 Fuldmagter, overdragelsesdokumenter og andre dokumenter vedrørende den oprindelige ansøgning eller registrering anses tillige som dokumenter i hver udskilt ansøgning eller registrering.

Stk. 3 Patent- og Varemærkestyrelsen offentliggør delte ansøgninger og registreringer.