14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker § 31

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1685 af 18. December 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§31 Licens
Med begæringen om notering af en licens efter varemærkelovens § 38 b skal følge behørig dokumentation. Dokumentation kan bestå af

  • 1) en licensaftale eller et ekstrakt heraf eller

  • 2) en erklæring fra licensgiver og licenstager, der fastsætter, hvilken licens der er givet, herunder indeholder information om licensens genstand, licensens omfang og oplysninger om parterne.

•••

Stk. 2 Dokumentation indgivet i medfør af stk. 1 kan bestå af en kopi eller foreligge i elektronisk form.

•••

Stk. 3 Finder Patent- og Varemærkestyrelsen, at betingelserne for notering af licens ikke er opfyldt, underrettes den, der har begæret noteringen herom, med en frist til at udtale sig.

•••

Stk. 4 Har styrelsen ikke modtaget en udtalelse inden udløbet af fristen fastsat i medfør af stk. 3, afslås begæringen.

•••
profile photo
Profilside