14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker § 30

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1685 af 18. December 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§30 Pant og udlæg
Med begæringen om notering af pant eller udlæg efter varemærkelovens § 38 a skal følge behørig dokumentation.

•••

Stk. 2 Dokumentation indgivet i medfør af stk. 1 kan bestå af en kopi eller foreligge i elektronisk form.

•••

Stk. 3 Finder Patent- og Varemærkestyrelsen det ikke dokumenteret, at der er udtaget pant eller foretaget udlæg, giver styrelsen den, der har begæret noteringen, meddelelse herom med en frist til at udtale sig.

•••

Stk. 4 Har styrelsen ikke modtaget en udtalelse inden udløbet af fristen fastsat i medfør af stk. 3, afslås begæringen.

•••
profile photo
Profilside