14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker § 29

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1685 af 18. December 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§29 Overdragelse
Med begæringen om notering af en overdragelse efter varemærkelovens § 38 skal følge behørig dokumentation, der ikke må fremstå betinget. Dokumentation kan bestå af

  • 1) et overdragelsesdokument eller et ekstrakt heraf, eller

  • 2) en udskrift fra et officielt register, der viser en virksomhedsoverdragelse eller fusion.

•••

Stk. 2 Dokumentation indgivet i medfør af stk. 1 kan bestå af en kopi eller foreligge i elektronisk form.

•••

Stk. 3 Finder Patent- og Varemærkestyrelsen ikke, at betingelserne for notering af en overdragelse er opfyldt, underrettes den, der har begæret noteringen herom, med en frist til at udtale sig.

•••

Stk. 4 Har styrelsen ikke modtaget en udtalelse inden udløbet af fristen fastsat i medfør af stk. 3, afslås begæringen.

•••
profile photo
Profilside