Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker § 29

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1685 af 18. december 2018

Overdragelse
§ 29

Med begæringen om notering af en overdragelse efter varemærkelovens § 38 skal følge behørig dokumentation, der ikke må fremstå betinget. Dokumentation kan bestå af

  • 1) et overdragelsesdokument eller et ekstrakt heraf, eller

  • 2) en udskrift fra et officielt register, der viser en virksomhedsoverdragelse eller fusion.

Stk. 2 Dokumentation indgivet i medfør af stk. 1 kan bestå af en kopi eller foreligge i elektronisk form.

Stk. 3 Finder Patent- og Varemærkestyrelsen ikke, at betingelserne for notering af en overdragelse er opfyldt, underrettes den, der har begæret noteringen herom, med en frist til at udtale sig.

Stk. 4 Har styrelsen ikke modtaget en udtalelse inden udløbet af fristen fastsat i medfør af stk. 3, afslås begæringen.