14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker § 26

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1685 af 18. December 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§26 Varemærkeregisteret
I varemærkeregisteret indføres

 • 1) ansøgningens indgivelsesdato, ansøgningsdato og -nummer, registreringsdato og -nummer samt dato for registreringsprocedurens afslutning,

 • 2) indehaverens navn eller firma og postadresse,

 • 3) fuldmægtigens navn eller firma og postadresse,

 • 4) angivelse af, om varemærket er et individuelt varemærke, et kollektivmærke eller et garanti- eller certificeringsmærke,

 • 5) en gengivelse af varemærket og i tilknytning hertil varemærkets type samt en eventuel beskrivelse,

 • 6) en fortegnelse over de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering,

 • 7) påberåbt prioritet for varemærket,

 • 8) oplysninger om, at varemærket er videreført fra en international registrering, jf. varemærkelovens § 58,

 • 9) oplysning om, at varemærket er overgået fra en EU-varemærkeansøgning eller -registrering, jf. EU-varemærkeforordningens artikel 139-141,

 • 10) oplysning om, at varemærket er overgået fra en designering af EU i en international registrering, jf. varemærkelovens § 59,

 • 11) oplysninger om, at der foreligger en international varemærkeregistrering, jf. varemærkelovens § 60,

 • 12) oplysninger om licens, pantsætning, arrest eller udlæg,

 • 13) oplysning om deling og

 • 14) oplysninger om, at mærket er påberåbt som anciennitet for et EU-varemærke.

•••
profile photo
Profilside