Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker § 25

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1685 af 18. december 2018

Godkendelse af designeringer
§ 25

Patent- og Varemærkestyrelsen godkender designeringer helt eller delvist, når betingelserne herfor efter varemærkelovens § 56 er opfyldt. Datoen for godkendelsen noteres i varemærkeregisteret, og den godkendte designering offentliggøres.

Stk. 2 Patent- og Varemærkestyrelsen giver meddelelse til Det Internationale Bureau om godkendte designeringer.