Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker § 24

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1685 af 18. december 2018

Registrering af varemærker
§ 24

Patent- og Varemærkestyrelsen registrerer varemærker, når betingelserne herfor i varemærkelovens § 23 er opfyldt. Datoen for registreringen noteres i varemærkeregisteret, og registreringen offentliggøres.