14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker § 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1685 af 18. December 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 Indsigelser mod designeringer
Når en designering er blevet offentliggjort efter varemærkelovens § 54, stk. 1, jf. § 18, kan der fremsættes indsigelse mod designeringen efter varemærkelovens § 54, stk. 1, jf. § 19. Bestemmelserne i § 22 finder tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 2 Efter modtagelsen af en indsigelse sender Patent- og Varemærkestyrelsen et foreløbigt afslag til Det Internationale Bureau om, at designeringen foreløbigt ikke har gyldighed i Danmark. I det foreløbige afslag anføres begrundelsen for indsigelsen.

•••

Stk. 3 Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i sagen om indsigelse meddeles indsiger og ansøger.

•••

Stk. 4 Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse om, at indsigelsen tages helt eller delvist til følge, udgør et helt eller delvist afslag på designeringens gyldighed i Danmark. Når afgørelsen er blevet endelig, gives der meddelelse herom til Det Internationale Bureau.

•••
profile photo
Profilside