Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker § 19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1685 af 18. december 2018

Bemærkninger fra tredjemand
§ 19

Inden en designerings endelige godkendelse kan enhver fremsætte bemærkninger efter varemærkelovens § 22.

Stk. 2 Medfører bemærkninger fremsat efter stk. 1, at styrelsen ikke anser kravene for designeringens godkendelse efter varemærkelovens § 56 for at være opfyldt, finder § 16, stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3 Er bemærkninger modtaget rettidigt, jf. stk. 1, men er designeringen blevet endeligt godkendt efter varemærkelovens § 56, giver styrelsen indehaveren af den internationale registrering og den, der har fremsat bemærkningerne, meddelelse herom og oplyser om muligheden for at begære varemærket ophævet i medfør af varemærkelovens §§ 33 og 34.