14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker § 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1685 af 18. December 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 Bemærkninger fra tredjemand
Inden en designerings endelige godkendelse kan enhver fremsætte bemærkninger efter varemærkelovens § 22.

•••

Stk. 2 Medfører bemærkninger fremsat efter stk. 1, at styrelsen ikke anser kravene for designeringens godkendelse efter varemærkelovens § 56 for at være opfyldt, finder § 16, stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 3 Er bemærkninger modtaget rettidigt, jf. stk. 1, men er designeringen blevet endeligt godkendt efter varemærkelovens § 56, giver styrelsen indehaveren af den internationale registrering og den, der har fremsat bemærkningerne, meddelelse herom og oplyser om muligheden for at begære varemærket ophævet i medfør af varemærkelovens §§ 33 og 34.

•••
profile photo
Profilside