Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker § 17

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1685 af 18. december 2018

Søgningsrapporter
§ 17

Patent- og Varemærkestyrelsen udarbejder en søgningsrapport efter varemærkelovens § 17 og sender rapporten til indehaveren af den internationale registrering med en frist til at udtale sig.

Stk. 2 Har indehaveren af den internationale registrering ikke svaret inden udløbet af fristen fastsat i medfør af stk. 1, eller har denne meddelt styrelsen, at designeringen opretholdes helt eller delvist, viderebehandler styrelsen designeringen.