14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker § 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1685 af 18. December 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Søgningsrapporter
Patent- og Varemærkestyrelsen udarbejder en søgningsrapport efter varemærkelovens § 17 og sender rapporten til indehaveren af den internationale registrering med en frist til at udtale sig.

•••

Stk. 2 Har indehaveren af den internationale registrering ikke svaret inden udløbet af fristen fastsat i medfør af stk. 1, eller har denne meddelt styrelsen, at designeringen opretholdes helt eller delvist, viderebehandler styrelsen designeringen.

•••
profile photo
Profilside