Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker § 15

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1685 af 18. december 2018

Tildeling af ansøgningsnummer og varemærketype m.v.
§ 15

Når Patent- og Varemærkestyrelsen modtager meddelelse fra Det Internationale Bureau om, at Danmark er designeret i en international registrering, tildeler styrelsen designeringen et ansøgningsnummer.

Stk. 2 Patent- og Varemærkestyrelsen tildeler designeringen en varemærketype efter § 3, stk. 4 og 5, der noteres i styrelsens register. Varemærketypen skal stemme overens med gengivelsen af varemærket og en eventuel beskrivelse knyttet hertil i den internationale registrering.

Stk. 3 Patent- og Varemærkestyrelsen noterer i varemærkeregisteret, om designeringen vedrører et individuelt varemærke, et kollektivmærke eller et garanti- eller certificeringsmærke.