14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1685 af 18. December 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Bemærkninger fra tredjemand
Inden registreringen af et ansøgt varemærke kan enhver fremsætte bemærkninger efter varemærkelovens § 22.

•••

Stk. 2 Medfører bemærkninger fremsat efter stk. 1, at Patent- og Varemærkestyrelsen ikke anser kravene for registrering efter varemærkelovens § 23 for opfyldt, finder § 11, stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 3 Er bemærkninger modtaget rettidigt, jf. stk. 1, men er varemærket blevet registreret, giver styrelsen ansøgeren og den, der har fremsat bemærkningerne, meddelelse herom og oplyser om muligheden for at begære varemærket ophævet i medfør af varemærkelovens §§ 33 og 34.

•••
profile photo
Profilside