14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1685 af 18. December 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Offentliggørelse af ansøgninger
Når betingelserne i medfør af varemærkelovens § 16 er opfyldt, og ansøgningen skal viderebehandles efter § 12, stk. 2, offentliggør Patent- og Varemærkestyrelsen ansøgningen, jf. varemærkelovens § 18.

•••

Stk. 2 Offentliggørelsen af varemærkeansøgningen indeholder

  • 1) indehaverens navn eller firma og postadresse,

  • 2) fuldmægtigens navn eller firma og postadresse, hvis ansøgeren er repræsenteret af en fuldmægtig,

  • 3) en angivelse af, om varemærket er et individuelt varemærke, et kollektivmærke eller et garanti- eller certificeringsmærke,

  • 4) en gengivelse af varemærket,

  • 5) en angivelse af varemærkets type og en eventuel beskrivelse af varemærket,

  • 6) en fortegnelse over de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering,

  • 7) ansøgningens nummer og ansøgningsdatoen,

  • 8) oplysninger om prioritet, hvis der er påberåbt prioritet for ansøgningen, og

  • 9) bestemmelserne for varemærkets benyttelse, hvis varemærket er et kollektivmærke eller et garanti- eller certificeringsmærke.

•••
profile photo
Profilside