14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1685 af 18. December 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Påbegyndelse af ansøgningsbehandlingen og tildeling af ansøgningsdato
Patent- og Varemærkestyrelsen begynder behandlingen af indgivne ansøgninger, når ansøgeren har betalt de gebyrer, som er fastsat i varemærkelovens § 60 a, stk. 1.

•••

Stk. 2 En ansøgning tildeles en ansøgningsdato, når den opfylder betingelserne i varemærkelovens § 11, stk. 9.

•••

Stk. 3 Kan en ansøgning ved dens indgivelse ikke tildeles en ansøgningsdato efter varemærkelovens § 11, stk. 9, meddeles ansøgeren en frist på 2 måneder til at indlevere de manglende oplysninger. Ansøgeren kan i indtil 2 måneder fra fristens udløb anmode om en forlængelse af fristen.

•••

Stk. 4 Har styrelsen ikke modtaget de manglende oplysninger inden den fastsatte frist, eller er der ikke anmodet om forlængelse af fristen, jf. stk. 3, afvises ansøgningen.

•••
profile photo
Profilside