Bekendtgørelse om anmeldelsespligt til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) for selvstændigt erhvervsdrivende uden ansatte § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2162 af 15. december 2020

§ 2

Følgende oplysninger skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen:

  • 1) Virksomhedens navn, forretningsadresse og kontaktoplysninger.

  • 2) Dato for påbegyndelse og afslutning af tjenesteydelsen.

  • 3) Sted for levering af tjenesteydelsen.

  • 4) Virksomhedens branchekode.

  • 5) Oplysninger om eventuel momsregistrering i hjemlandet.

  • 6) Oplysninger om dansk hvervgiver i forbindelse med tjenesteydelsen, hvis hvervgiveren ikke er en privatperson.