Bekendtgørelse om anmeldelse til og brug af Register for udenlandsk transportkørsel i Danmark § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2160 af 10. december 2020

§ 4

Oplysninger som anmeldes efter § 2 offentliggøres ikke, men kan videregives til offentlige myndigheder, jf. bekendtgørelse om vilkår for udenlandske virksomheders udførsel af cabotagekørsel med gods, bus eller vejdelen af kombineret transport.