Bekendtgørelse om anmeldelse til og brug af Register for udenlandsk transportkørsel i Danmark § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2160 af 10. december 2020

§ 1

Erhvervsstyrelsen fører Register for udenlandsk transportkørsel i Danmark. Ved transportkørsel forstås cabotagekørsel med gods, hvor motorkøretøjets eller vogntogets samlede tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg, buscabotage eller vejdelen af kombineret transport.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for vedligeholdelse og udvikling af registret.