Bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af udbydere af tjenesteydelser til virksomheder i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask § 9

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1288 af 15. november 2017

Registrering
§ 9

Registrering af virksomheden eller personen og af ændrede oplysninger foretages af Erhvervsstyrelsen. Når registrering er sket, sendes bekræftelse på registreringen til anmelder, den registrerede og til virksomheden, hvis denne ikke er den registrerede.

Stk. 2 Den anmeldte form for virksomhed må ikke påbegyndes før registreringen er sket.