14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af udbydere af tjenesteydelser til virksomheder i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1288 af 15. November 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Undersøgelse af ledelse og ejere
Til brug for afgørelse af om Erhvervsstyrelsen kan registrere den anmeldte virksomhed eller person, jf. lovens § 58, stk. 1-3, indhenter Erhvervsstyrelsen straffeattester og, hvor nødvendigt, domsudskrifter, på de i § 3, stk. 2-3, nævnte personer i henhold til § 22, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret).

•••

Stk. 2 I tilfælde, hvor dokumentationen jf. stk. 1 ikke er udstedt af en dansk myndighed, kan Erhvervsstyrelsen give tilladelse til, at anmelder selv indhenter en kopi af dokumentationen. Erhvervsstyrelsen kan i disse tilfælde stille krav til, at dokumentationen er oversat og valideret af en kompetent myndighed eller anden tredjepart, der på tilsvarende vis giver den fornødne sikkerhed for dokumenternes gyldighed.

•••
profile photo
Profilside