14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af udbydere af tjenesteydelser til virksomheder i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1288 af 15. November 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Registrering via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk
Anmeldelse i henhold til §§ 3, 4 eller 5 skal foretages via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk.

•••

Stk. 2 Anmeldelse via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk, jf. stk. 1, skal foregå i overensstemmelse med, hvad der fremgår af selvregistreringssystemet.

•••

Stk. 3 Ved anmeldelse via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk anvendes brugerens digitale signatur eller NemID, medmindre Erhvervsstyrelsen bestemmer andet.

•••

Stk. 4 Hvis Erhvervsstyrelsen har begrundet formodning om, at der er sket eller vil ske misbrug af adgangen til anmeldelse i henhold til denne bekendtgørelse via selvregistreringsløsningen på www.virk.dk, er styrelsen berettiget til med øjeblikkelig virkning at lukke brugerens adgang hertil.

•••
profile photo
Profilside