Bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af udbydere af tjenesteydelser til virksomheder i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1288 af 15. november 2017

Anmeldelse af sletning fra registret
§ 5

De i § 1 nævnte virksomheder og personer har pligt til at anmelde sig til sletning fra registret til bekæmpelse af hvidvask, når de ikke længere er omfattet af lovens § 1, stk. 1, nr. 18. Med anmeldelsen om sletning af virksomheden, personen eller virksomhedens forretningssted, skal de i § 2, stk. 2, nr. 1 og 2, nævnte oplysninger angives.