14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af udbydere af tjenesteydelser til virksomheder i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1288 af 15. November 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Anmeldelse af sletning fra registret
De i § 1 nævnte virksomheder og personer har pligt til at anmelde sig til sletning fra registret til bekæmpelse af hvidvask, når de ikke længere er omfattet af lovens § 1, stk. 1, nr. 18. Med anmeldelsen om sletning af virksomheden, personen eller virksomhedens forretningssted, skal de i § 2, stk. 2, nr. 1 og 2, nævnte oplysninger angives.

•••
profile photo
Profilside