Bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af udbydere af tjenesteydelser til virksomheder i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1288 af 15. november 2017

Anmeldelse af ændring af oplysninger
§ 4

Ændring af de i §§ 2 og 3 omhandlede oplysninger skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2 Ved virksomheders anmeldelse af ændringer skal virksomhedens navn, adresse, CVR-nr. og eventuelle P-nr. angives, sammen med de oplysninger, der skal ændres.

Stk. 3 Ved anmeldelse af ændringer i virksomhedens reelle ejere eller ledelse skal personens navn, adresse og CPR-nr. angives, sammen med de oplysninger, der skal ændres. For ændringer, der vedrører personer, der ikke har et CPR-nr., skal der i forbindelse med registreringen indtastes pasnummer eller nummer fra identitetskort, der kan anvendes ved indrejse i et Schengenland, samt oplysning om fødselsdato og statsborgerskab ved fødslen. Kopi af pas eller nationalt identifikationskort, der kan anvendes ved indrejse i et Schengenland, skal vedlægges registreringen. Desuden skal den pågældendes køn angives.

Stk. 4 Anmeldelse af ændring af oplysninger skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter, at der er truffet beslutning herom.