Bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af personer og virksomheder i Finanstilsynets hvidvaskregister § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2366 af 09. december 2021

Anmeldelse af ændringer
§ 7

Virksomheder og personer omfattet af § 1, skal elektronisk anmelde enhver ændring af de oplysninger, som er omfattet af §§ 2 og 3, til Finanstilsynet når ændringen er sket.

Stk. 2 Ved anmeldelse af ændringer skal de oplysninger, der er nævnt i § 2, stk. 3, nr. 1 og 2, og stk. 4, nr. 1 og 2, angives sammen med de oplysninger, der skal ændres.

Stk. 3 Vedrører ændringen en person, der ikke har et CPR-nummer, skal de oplysninger, der er nævnt i § 2, stk. 5, angives sammen med de oplysninger, der skal ændres.