14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af personer og virksomheder i Finanstilsynets hvidvaskregister § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1346 af 09. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Anmeldelse af ændringer
Virksomheder og personer omfattet af § 1, skal elektronisk anmelde enhver ændring af de oplysninger, som er omfattet af §§ 2 og 3, til Finanstilsynet når ændringen er sket.

•••

Stk. 2 Ved anmeldelse af ændringer skal de oplysninger, der er nævnt i § 2, stk. 3, nr. 1 og 2, og stk. 4, nr. 1 og 2, angives sammen med de oplysninger, der skal ændres.

•••

Stk. 3 Vedrører ændringen en person, der ikke har et CPR-nummer, skal de oplysninger, der nævnes i § 2, stk. 5, angives sammen med de oplysninger, der skal ændres.

•••
profile photo
Profilside