Bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af personer og virksomheder i Finanstilsynets hvidvaskregister § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2366 af 09. december 2021

Oplysninger i registeret og offentliggørelse
§ 6

Finanstilsynet offentliggør registreringen af virksomheden eller personen på sin hjemmeside.

Stk. 2 Offentliggørelsen omfatter oplysninger, som er modtaget efter § 2 stk. 3, nr. 1-3.