Bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af personer og virksomheder i Finanstilsynets hvidvaskregister § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2366 af 09. december 2021

§ 5

Finanstilsynet sender en bekræftelse med Digital Post til virksomheden eller personen, når registreringen eller ændringer i registreringen er sket.

Stk. 2 Den anmeldte form for virksomhed må ikke påbegyndes, før registrering er sket.

Stk. 3 Finanstilsynet kan afvise at registrere virksomheder eller personer, hvis virksomheden eller personen afviser at indgive de oplysninger nævnt i §§ 2 og 3.