14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af personer og virksomheder i Finanstilsynets hvidvaskregister § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1346 af 09. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Virksomheder og personer omfattet af § 1, skal i forbindelse med anmeldelsen til Finanstilsynet vedlægge straffeattester for personer omfattet af § 3, stk. 4. Straffeattesterne må ikke være ældre end 6 måneder fra indgivelsen af ansøgningen.

•••

Stk. 2 Virksomheder i selskabsform skal vedlægge straffeattester for virksomhedens øverste, daglige ledelse og reelle ejere. Personligt drevne virksomheder skal vedlægge straffeattest for de reelle ejere af virksomheden.

•••

Stk. 3 Virksomheder og personer skal oplyse, om virksomheden er dømt for et strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af registreringen eller en reel ejer er dømt for et strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af den pågældendes kontrollerende indflydelse.

•••
profile photo
Profilside