14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af personer og virksomheder i Finanstilsynets hvidvaskregister § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1346 af 09. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Anmeldelse om optagelse i registeret
Virksomheder og personer omfattet af § 1 skal indgive anmeldelse til Finanstilsynet om optagelse i registeret.

•••

Stk. 2 Anmeldelse skal ske ved brug af anmeldelsesblanketten for virksomheders og personers anmeldelse efter hvidvasklovens § 48, stk. 1 og 2, som findes på Finanstilsynets hjemmeside. Anmeldelsen og den dokumentation, der skal indberettes sammen med anmeldelsen, skal indsendes elektronisk til Finanstilsynet.

•••

Stk. 3 Virksomheder og personer omfattet af § 1, skal angive følgende oplysninger, når der indgives anmeldelse om optagelse i registeret:

  • 1) Virksomhedens CVR-nummer.

  • 2) Virksomhedens navn og adresse.

  • 3) Oplysninger om den eller de tjenesteydelser, som virksomheden udøver, og som er oplistet i hvidvasklovens bilag 1.

•••

Stk. 4 Virksomheders øverste ledelse, daglige ledelse og reelle ejere skal angive følgende oplysninger, når der indgives anmeldelse om optagelse i registeret:

  • 1) Personens CPR-nummer eller lign., hvis den pågældende ikke har et CPR-nummer. Har den pågældende ikke et CPR-nummer el. lign., skal fødselsdato angives.

  • 2) Personens fulde navn og adresse.

  • 3) Oplysninger om den eller de tjenesteydelser, som personen udøver, og som er oplistet i hvidvasklovens bilag 1.

•••

Stk. 5 For personer, for hvem der skal foretages anmeldelse efter stk. 4, og som ikke har et CPR-nummer, skal der i forbindelse med registreringen oplyses pasnummer eller nummer fra et identitetskort, der kan anvendes ved indrejse i et Schengenland, og oplysning om fødselsdato og statsborgerskab ved fødslen. Kopi af pas eller nationalt identifikationskort, der kan anvendes ved indrejse i et Schengenland, skal vedlægges anmeldelsen.

•••

Stk. 6 Virksomheden skal anføre de oplysninger, der er nævnt i stk. 4 for den daglige ledelse, hvis virksomheden ikke har reelle ejere.

•••
profile photo
Profilside