Bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af personer og virksomheder i Finanstilsynets hvidvaskregister § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2366 af 09. december 2021

Anvendelsesområde
§ 1

Bekendtgørelsen finder anvendelse på virksomheder og personer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 8 og 22-26, i hvidvaskloven, og som i henhold til § 48, stk. 1, i hvidvaskloven skal registreres hos Finanstilsynet for at kunne udøve deres virksomhed.