Bekendtgørelse om anmeldelse af ulykker efter arbejdsskadesikringsloven § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 941 af 21. juni 2022

Procedure ved anmeldelse af ulykker
§ 8

Ulykker anmeldes til det forsikringsselskab, hvor forsikringen er tegnet. Hvis der ikke er tegnet forsikring, jf. lovens § 4, stk. 2, nr. 4, § 48, stk. 5 og 6, § 52 og § 88, skal ulykken anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.