Bekendtgørelse om anmeldelse af ulykker efter arbejdsskadesikringsloven § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 941 af 21. juni 2022

§ 7

Anmeldelse kræver ikke tilskadekomnes eller efterladtes samtykke, dog kan den tilskadekomne eller efterladte altid bede Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om ikke at behandle den anmeldte ulykke.