Bekendtgørelse om anmeldelse af ulykker efter arbejdsskadesikringsloven § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 1. juli 2024

Bekendtgørelse nr. 941 af 21. juni 2022

Anmeldelse m.v.
§ 5

Pligten til at anmelde ulykker, jf. § 2, påhviler den sikringspligtige arbejdsgiver, som i sin tjeneste beskæftiger personer, jf. § 48, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven, uanset om den sikringspligtige arbejdsgiver har opfyldt sikringspligten.

Stk. 2 Pligten til at anmelde ulykker for personer, der er kommet til skade under arbejde i privat husholdning eller under udførelse af privat tjeneste, og for hvem der ikke er sikringspligt, jf. arbejdsskadesikringslovens § 48, stk. 6, påhviler arbejdsgiveren, jf. § 32, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven.

Stk. 3 Pligten til at anmelde ulykker for selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller, der frivilligt har sikret sin egen person efter § 48, stk. 2, i arbejdsskadesikringsloven, og for personer, der er kommet til skade under forsøg på redning af menneskeliv, jf. § 4, stk. 2, nr. 4, i arbejdsskadesikringsloven, påhviler pågældende eller dennes efterladte, jf. § 32, stk. 2, i arbejdsskadesikringsloven.

Stk. 4 Pligten til at anmelde gælder også for arbejdsrelateret vold, trusler og anden krænkende adfærd uden for arbejdstid.