Bekendtgørelse om anmeldelse af ulykker efter arbejdsskadesikringsloven § 11

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 941 af 21. juni 2022

§ 11

Er skaden sket i udlandet, og kan anmeldelse af praktiske grunde ikke ske via anmeldesystemet EASY, jf. § 10, skal anmeldelsen ske til et dansk repræsentation, der straks videresender den til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Anmeldelsen skal ske inden for de ovennævnte frister.