14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om anmeldelse af ulykker efter arbejdsskadesikringsloven § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1629 af 16. December 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Forsikringsselskaberne skal indhente lægeerklæring I eller andre relevante lægelige oplysninger, inden sagen oversendes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Forsikringsselskabet skal indhente disse oplysninger snarest og skal senest inden en uge fra modtagelsen af anmeldelsen tage initiativ hertil.

•••

Stk. 2 Stk. 1 gælder ikke, når:

  • 1) det klart fremgår, at der ikke bliver tale om behandlingsudgifter eller anden erstatning efter loven,

  • 2) erstatning afslås, fordi den pågældende ikke er sikret efter loven, eller

  • 3) sagen skal sendes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring med henblik på afgørelse af andre spørgsmål efter loven, der ikke kræver lægelige oplysninger.

•••
profile photo
Profilside