14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om anmeldelse af ulykker efter arbejdsskadesikringsloven § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1629 af 16. December 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Er skaden sket i udlandet, og kan anmeldelse af praktiske grunde ikke ske via det fælles anmeldesystem, jf. § 3, stk. 5, skal anmeldelsen ske til et dansk konsulat, der straks videresender den til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Anmeldelsen skal ske inden for de ovennævnte frister.

•••
profile photo
Profilside